tel. +48 22 572 15 09

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • bieżące księgowania dokumentów dla celów podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów
 • i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
 • i prawnych,
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań oraz sporządzanie i składanie deklaracji
 • z tytułu podatku od osób prawnych oraz podatku VAT
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym
 • i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.

 


KSIĘGI RACHUNKOWE

Księgi rachunkowe

Zobacz więcej
KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW LUB EWIDENCJA RYCZAŁTU

Księgi podatkowe, ewidencja ryczałtu

Zobacz więcej
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Zobacz więcej
WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

Zobacz więcej