tel. +48 22 572 15 09

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

  • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,
  • prowadzimy ewidencje VAT,
  • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
  • prowadzimy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych
  • i prawnych,
  • dokonujemy miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • obliczamy miesięczne zobowiązania oraz sporządzamy i składamy deklaracje
  • z tytułu podatku od osób prawnych oraz podatku VAT
  • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe.
  • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami orzekającymi.

 


KSIĘGI RACHUNKOWE

Księgi rachunkowe

Zobacz więcej
KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW LUB EWIDENCJA RYCZAŁTU

Księgi podatkowe, ewidencja ryczałtu

Zobacz więcej
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Zobacz więcej
WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

WYPROWADZANIE ZALEGŁOŚCI

Zobacz więcej